naše město

naše město

menu

úvodní stránka
současnost
historie města
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
Fond malých projektů ČR Sasko
usnesení ZM
obecně závazné vyhlášky
zaměstnanci MÚ
důležité odkazy
fotogalerie
prodej nemovitostí
platný územní plán
nový územní plán
komunitní plán
lékař
formuláře
Informace dle zákona 106/1999
Czech POINT
Myslivecké sdružení
Lučanský spolek divadelní
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

městská knihovna

městská knihovna

historické snímky

historické snímky

historie města


historie města

Lučany nad Nisou, dříve Wiesenthal, leží uprostřed jabloneckého okresu na ploše 10 km2 jižně od Janova nad Nisou a Maxova, severně od Jiřetína a Smržovky, na sever od Nové Vsi a východně od Jablonce nad Nisou a Jindřichova. Město je vzdáleno cca 4 km od Jablonce nad Nisou a 15 km od Liberce.

Přesné datum vzniku obce nelze doložit. První písemná zmínka o Lučanech u Jablonce je z roku 1623. Nalezneme ji v kronice sklářské rodiny Schürerů z Waldheimu ve Mšeně, kdy jako kmotr při křtu je uveden Bartoloměj Fischer, rychtář Lučan. Další písemnou zmínku nalezneme v Urbáři semilském z roku 1634. Při založení patřila obec k panství semilskému, jehož majiteli byli páni ze Smiřic. Roku 1635 připadá panství rodu Des Fours, kteří sem přišli z Lotrinska ve Východní Francii. V roce 1647 je jméno obce uvedeno na zvonu kostela ve Smržovce. Hrabě Albrecht Maxmilián Desfours oddělil v roce 1662 statek Smržovku s vesnicemi Smržovkou, Tanvaldem, Lučany, Novou Vsí a Janovem ze semilského panství. Roku 1679 se panství Hrubý Rohozec spojilo se Smržovkou. Sídlo vrchnosti pro oblast lučanska bylo ve Smržovce na zámečku.
Nejstarší pozemková knuha je z roku 1708 a je dokladem toho, že obživu lučanským poskytovalo drobné zemědělství, domácí tkalcovství a předení. Sklářská výroba přišla do Lučan teprve v 18. století.
Jméno obce je pravděpodobně odvozeno od lučanského údolí, kterým protéká nyní bezejmenný potok v „Gruntu“ hoření části obce, nebo od dalšího údolí, kterým protéká Lučanská Nisa. Zatím co Nisa teče s Odrou do Baltského moře, „Grundbach“ vtéká do Kamenice a s ní Jizerou do Labe a do Severního moře. Středem obce vede tedy rozvodí, které je nejmarkantnější na „Krojčenku“ (Kreutzschenku).
V roce 1850 byla odstraněna vrchnostenská neboli patrimoniální správa. Někdejší vrchností dosazované rychtáře vystřídali volení starostové a na místě poddanských vsí se vytvořily obce jako společenstva nezávislých a svéprávných občanů. 
V roce 1883 byl založen hřbitov a v roce 1889 byla dokončena stavba kostela. Od roku 1886 měla obec i vlastního strážníka.

Školství – zpočátku se nepravidelně vyučovalo v různých místnostech a statcích. Vznik provizorních školních místností a vyučování můžeme zařadit do roku 1766. Od roku 1858 existovala dvoutřídka a roce 1864 byla postavena zděná škola, která byla rozdělena do šesti tříd. V roce 1881 vznikla průmyslová škola kreslící a v roce 1887 to byla škola pro další vzdělávání (živnostenská škola pokračovací). Soukromá škola „Madam Zappe“ jedné Švýcarky byla mezi dvěma světovými válkami francouzským internátem. Vyučovala se zde francouzština. V polovině dvacátých let byla otevřena škola pro českou menšinu.

Roku 1867 získala obec poštu a telegraf, telefon získala v roce 1893. V této době na základě rozhodnutí císaře Františka Josefa I., z 2. 12. 1892 se Lučany mohly nazývat městysem s tržním právem. V roce 1894 byla dokončena železniční trať a zřízena zastávka v Dolních Lučanech. V 1905 – 1906 byl zaveden plyn a v roce 1913 byl městys elektrifikován.
V roce 1913 rozhodnutím již dříve zmíněného panovníka byly Lučany nad Nisou povýšeny na město a v té době patrně získaly i svůj vlastní znak, v němž je na tmavě-červeném štítě stříbrný pelikán s rozepjatými křídly, krmící tři mláďata v hnízdě
( tento symbol se používal přibližně od roku 1850, kdy byl znázorněn na obecní pečeti).
V roce 1945 na konci války byl ustaven Národní výbor československý později místní správní komise. Později to byl Místní národní výbor. V té době obec Lučany přišla o statut města. Následoval Obecní úřad a v současné době je to opět Městský úřad.
Na počátku roku 2005 obec zažádala o navrácení historického statutu města a ten ji byl rozhodnutím Parlamentu České republiky 10. října 2006 navrácen.
Za územní správní reformy v roce 1960 byl k Lučanům připojen Horní Maxov a Jindřichov.


 

úřední e-deska

odběr SMS

polski

podpořte nás

Soutěž Otevřeno x Zavřeno

mateřská škola

mateřská škola

základní škola

základní škola

nové fotografie

Výlet za lyžníky
na Smržovku

Lučanský Pelikán 2015

Dětský maškarní karneval

Vánoční koncert Sboru Sokol Huntířov

Česká mše vánoční (J. J. Ryba) v lučanském kostele

Vánoční koncertík
v Lučanech

Slavnost slabikáře

Mikulášské trhy

Ustavující zastupitelstvo

Halloween

Předání šeku
na rozhlednu Bramberk

Pořízení hasičského automobilu

Volby

Vítání občánků

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ

Nostitzovo kvarteto
v lučanském kostele

Kulturně poznávací zájezd do Poděbrad

Benefice pro rozhlednu Bramberk

Houslový a kytarový koncert v lučanském kostele

Lučanské slavnosti

Cyrilometodějský koncert 2014
v Lučanech

Cesta pohádkovým lesem

Děti v Německu

145. výročí založení SDH

Zasedání krizového štábu

Dětský den

Bramberk

Výlet na zámek Doudleby a Potštejn

Adventní koncertík

MŠ přání k vánocům

Mikulášská 2013

Vzpomínka
na Cyrilometodějský koncert 2013

Spolupráce hasičů Lučany-Neschwitz

Předání slabikářů prvňáčkům

Otevření Křížové cesty na Slovanku

Křest knihy
Lučany nad Nisou

Vítání nových občánků 2013

Česko-německý koncert (Huntířov-Bautzen)

Svatba na MěÚ 13.9.2013

Mezinárodní hudební festival Mladá Praha

100 let povýšení obce Lučany n.N. na město