A picture

Navigace

Obsah

Zaměstanci MÚ

 

Sekretariát

Polanská BrigitaPolanská Brigita, e-mail: polanska@lucany.cz
tel.: 483 300 023 a 724 345 486
vyřizuje: podatelna, ověřování listin a podpisů, komise, zastupitelstvo, evidence obyvatel, kopírování, bytové hospodářství, pozemky, stížnosti, zásah do zeleně (povolení kácení stromů) - rozhodnutí a CzechPoint

 

Technik městského úřadu

Ing. Jan Koukol, e-mail: koukol@lucany.cz
tel.: 483 300 023  a 724 345 486
vyřizuje:  dotace, stavební činnost - nahlašování staveb, oprav, místní šetření, přidělování čísel popisných a evidenčních, místní komunikace – zvláštní užívání a sjezdy, prevence kriminality, správa webu, IT, technická příprava voleb a bytové hospodářství

 

Účtárna

Farská Miloslava, e-mail: farska@lucany.czFarská Miloslava
tel.: 488 880 805  a 724 345 486
vyřizuje: účetnictví a kopírování 

 

Pokladna

Straková Magdaléna, e-mail: strakova@lucany.czStraková Magdalena
tel.: 488 880 808  a 724 345 486
vyřizuje: příjmová a výdajová pokladna, poplatky ze psů - přihlášení a odhlášení, poplatky za hroby, poplatky za výherní hrací přístroje, poplatky lázeňské, rekreační a kapacitní, poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky ze vstupného, poplatky za likvidaci komunálního odpadu a prodej pytlů, odpadové hospodářství, ověřování - vidimace a legalizace 

 

Knihovna

Sejkorová Helena, e-mail: sejkorova@lucany.cz
tel: 488 880 806
vyřizuje: nákup a zpracování literatury, půjčováni knih, veřejný internet, vydávání Lučanského zpravodaje včetně příjmu příspěvků, kulturní činnost - zájezdy, přednášky a  besedy.

 

Lesní hospodář

Suchomel Ota, e-mail: mestske.lesy@smrzovka.cz Suchomel Ota
mobil: 607 533 185 
vyřizuje: správa obecních lesů, prodej palivového dřeva a poradenství pro soukromé vlastníky lesa.

 

Opatrovnictví

Jitka Petržílková, e-mail: petrzilkova@lucany.cz                                                                                          tel.: 488 880 808  a 724 345 486
vyřizuje: veřejné opatrovnictví a mzdy