Navigace

Obsah

Kalendář akcí

Stránka

Upozornění pro občany a veřejnost - vyplnění dotazníku týkajícího se „Plánování v oblasti vod“

Dobrý den,
obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Dotazník je určen přímo jednotlivým občanům. Termín na vyplnění dotazníku je do 10.9. 2018.

13. 8. 2018 Zobrazit více

Upozornění pro občany a veřejnost - Bramberské hudební slavnosti jsou zrušeny

Upozornění pro občany a veřejnost - Bramberské hudební slavnosti jsou zrušeny

3. 8. 2018

Výzva k provozování Pošty Partner ve městě Lučany nad Nisou

Výzva k provozování Pošty Partner ve městě Lučany nad Nisou

4. 7. 2018 Zobrazit více

Kalendárium Tanvaldska a okolí červenec a srpen 2018

Kalendárium Tanvaldska a okolí červenec a srpen 2018

2. 7. 2018 Zobrazit více

Připravované změny jízdních řádů železniční dopravy v Libereckém kraji pro období 2018/19

Informujeme vás, že na našem webu jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 (http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html).

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 13. července 2018. Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k červnovému termínu změn v roce 2019.

11. 6. 2018 Zobrazit více

Lučany nad Nisou - veřejná splašková kanalizace (pod koupalištěm) II. etapa

Stavba s názvem Lučany nad Nisou - veřejná splašková kanalizace (pod koupalištěm) II. etapa byla dokončena a stavba byla předána městu Lučany nad Nisou dne 27. listopadu 2017. Bylo postaveno 248 m splaškové kanalizace, tedy o 11 m méně, než je stanovený závazný parametr (259 m). Závazný parametr je naplněn na 95,75 %, tedy byl splněn. Délka splaškové kanalizace byla zkrácena tím, že během výstavby došlo k drobným změnám v trase kanalizační stoky B. Kanalizační stoka B je postavena oproti projektové dokumentaci více na pozemcích ve vlastnictví města Lučany nad Nisou. Všechny změny byly předem projednány s vodoprávním úřadem Magistrátu města Jablonce nad Nisou. O několik metrů byla kanalizační stoka B zkrácena také z důvodu těžko odstranitelné překážky na úplném konci stoky. Počet ekvivalentních obyvatel se nezměnil. Stavba s názvem Lučany nad Nisou - veřejná splašková kanalizace (pod koupalištěm) II. etapa byla zkolaudována kolaudačním souhlasem s užíváním stavby ze dne 17.5. 2018 (nabylo účinnosti 21.5. 2018). V II. etapě bylo postaveno 8,1 m KT DN300 (stoka A), 45,4 m KT DN250 (stoka A), 40,1 m KT DN250 (stoka A1) a 194,5 m KT DN300 (stoka B) a 12 revizních šachet. Tento projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem. Děkujeme Libereckému kraji za poskytnutí finančních prostředků na tento projekt.

7. 6. 2018 Zobrazit více

Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů, které začnou platit od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů, které začnou platit od 1. července 2018.

1. 6. 2018 Zobrazit více

Upozornění - plánovaná rekonstrukce propustku v Jindřichově nad Nisou

Upozorňujeme na plánovanou rekonstrukci propustku v Jindřichově nad Nisou, při které dojde v době od 20.6. 2016 do 15.8. 2016 k úplné uzavírce silnice III/29035. Je připravena objízdná trasa.

5. 5. 2016 Zobrazit více

Varování před vypalováním trávy

Varování před vypalováním trávy

5. 4. 2016 Zobrazit více

Sbírka DIAKONIE

Sběr použitého ošacení

1. 4. 2016 Zobrazit více

Stránka