Navigace

Obsah

Vyhlášky

č. 1/2017 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 2/2016 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

č. 2/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

č. 3/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

č.4/2015 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

č. 7/2015 o regulaci hlučných činností

č. 8/2015 k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

č. 9/2015 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

č.10/2015 o bioodpadu, kompostování