Menu
Město Lučany nad Nisou
LUČANY nad Nisou

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Jindřichov nad Nisou

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Jindřichov nad Nisou.

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Jindřichov nad Nisou

V katastrálním území Jindřichov nad Nisou zahájí od 1. 4. 2024 Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou revizi katastrálního operátu. Účelem revize je zajištění souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu.

Při pochůzce v terénu pracovníci katastrálního úřadu zjišťují změny, které dosud nejsou zaznamenány v katastru nemovitostí. Jedná se zejména o změny obvodu budov, stavby dosud nezapsané v katastru nemovitostí, změny druhu a způsobu využití pozemku. Současně katastrální úřad jako správce Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) bude u některých stavebních objektů provádět sběr technickoekonomických atributů, tedy zjišťovat některé údaje o stavbách pro zápis do registru RÚIAN.

Vlastníkům nemovitostí, u kterých bude zjištěn nesoulad, bude zaslána písemná pozvánka k návštěvě Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště  Jablonec nad Nisou, kde budou informováni o způsobu nápravy.

O podrobnostech revize katastru se můžete dočíst na stránkách www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Revize-katastru.aspx.

Informace vlastníkům o revizi katastru

Cílem revize je zajištění co největšího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem, a to ověřením skutečného stavu přímo v terénu. Revize s ohledem na účast vlastníka probíhá v následujících krocích:

Bez účasti vlastníka: Pochůzkou v terénu pracovník katastrálního úřadu zjistí nesoulady skutečného stavu nemovitostí oproti stavu evidovanému v katastru nemovitostí. Jedná se především o stavby s pevným základem větší než 16 m2, změny obvodů budov, změny druhu pozemků a způsob využití pozemků. K novému zaměřování hranic pozemků nedochází.

Pochůzka v terénu bude v katastrálním území Jindřichov nad Nisou probíhat: jaro 2024

Dopis – pozvání vlastníkovi: Vlastníkovi pozemků, u kterých byl zjištěn nějaký nesoulad, bude zaslána pozvánka k jednání na katastrálním pracovišti Jablonec nad Nisou.

Na jednání se vlastník může ke zjištěnému nesouladu vyjádřit a bude dohodnut další postup a lhůta odstranění nesouladu.

Pokud vlastník neodstraní nesoulad ve stanovené lhůtě, bude na jeho listu vlastnictví založen Záznam pro další řízení s popisem nesouladu a současně katastrální úřad znovu upozorní vlastníka dopisem na nutnost vyřešení nesouladu.

V následujícím roce po zápisu změny do katastru nemovitostí je potřeba do 31. ledna nahlásit změny Finančnímu úřadu kvůli změně daně z nemovitostí.

Pokud sami vlastníci vědí o nenahlášených změnách, a obzvlášť pokud se změna týká budov, nebo vlastník má již k dispozici příslušné listiny k zápisu, doporučujeme řešit zápis změny do katastru nemovitostí již nyní.

Od 1. 4. 2024 bude v obci Lučany nad Nisou k. ú. Jindřichov nad Nisou probíhat revize katastru nemovitostí. To znamená, že se po katastru Jindřichov nad Nisou bude pohybovat úředník/úřednice katastrálního úřadu a dle platné katastrální mapy kontrolovat soulad mapy se skutečností. Následně budou vlastníci vyzýváni, aby předložili listiny, které stavbu povolují, případně geometrický plán.

Od 1. 7. 2024 platí nový stavební zákon a sním i nové správní poplatky. Například za dodatečné povolení jednoduchých staveb je správní poplatek 20 000 Kč.

Pokud tedy máte někdo stavby na pozemku rodinného domu nebo rodinné rekreace postavené bez povolení stavebního úřadu a stavba by povolení vyžadovala, bylo by dobré se domluvit na stavebním úřadě, co je potřeba k legalizaci stavby a určitě podat žádost do 30. 6. 2024, ještě za platnosti stávajících správních poplatků.

Dodatečné stavební povolení

  1. Projektová dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 12
  2. Souhrnné stanovisko oddělení životního prostředí
  3. Stanovisko úřadu územního plánování
  4. Vyjádření správců inženýrských sítí (v místě se vyskytujících)
  5. Geometrický plán (pokud stavba podléhá zápisu do KN)

Stavba postavená před rokem 1976

Ověření zjednodušené dokumentace stavby (pasport)

  1. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 14 bod 2.
  2. Souhrnné stanovisko oddělení životního prostředí
  3. Geometrický plán (pokud stavba podléhá zápisu do KN)

Každá stavba musí být v souladu s územním plánem!!!

Stavba, která nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu:

Stavby podle § 79 odst. 2 písm.  o)  - Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedné se o úložiště radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací (územní plán), je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. 

Tyto stavby sice nevyžadují povolení od stavebního úřadu, ale každá stavba větší než 16 m2 podléhá zápisu do katastru nemovitostí. S vyhotoveným geometrickým plánem musíte dojít na stavební úřad, kde se stavba zadá do RUIANu a potom teprve můžete jít na Katastrální úřad požádat o zápis stavby.

Informační leták 

Přílohy

Informační leták.pdf

Informační leták.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 587,19 kB
Datum vložení: 27. 3. 2024 8:27
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2024 8:53
Autor: Jan Koukol

Město

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:68
TÝDEN:68
CELKEM:976941

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
slabý déšť 9 °C 4 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
vítrJZ, 6.71m/s
tlak1010hPa
vlhkost86%
srážky0.91mm

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Infokanál

IInfokanál

Živé obce

Firmy v naší obci


Město Lučany nad Nisou

Lučany nad Nisou jsou malé město na úpatí Jizerských hor na rozloze 13 km2. Součástí správního celku je Jindřichov a Horní Maxov. Žije zde více než 1800 obyvatel a jejich počet stále roste. Dostanete se k nám po silnici I/14 ve směru od Jablonce nad Nisou. Můžete využít městskou hromadnou dopravu, linkovou autobusovou dopravu nebo vlakové spojení. Naše město má zřízenu mateřskou, základní školu a knihovnu, ordinuje zde praktický a zubní lékař. Ve městě aktivně působí řada spolků a organizací, které zajišťují čilý kulturní, společenský a sportovní život ve městě. V krásném prostředí nabízejí návštěvníkům možnost ubytování malé penzióny. …Pokračování

Kostel Navštívení Panny Marie