Lučany nad Nisou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Místní poplatky

Místní poplatky

Rok 2024
Poplatek za odvoz odpadu

Zastupitelstvo města Lučany nad Nisou na svém zasedání dne 23. listopadu 2023 schválilo usnesením č. 142/2023 novou Vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek zůstal ve výši 800,- Kč za poplatníka na kalendářní rok.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do  31. července příslušného kalendářního roku.

(Obecně závazná vyhláška č. právního předpisu 5/2023 - účinnost od 1.1. 2024)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu,
  • bezhotovostním převodem na číslo účtu 963 239 399/0800, pod variabilním symbolem 1345, do textu uvést jméno majitele objektu (plátce poplatku) a číslo objektu.

OSVOBOZENÍ od placení poplatku

Dle Čl. 6 Vyhlášky č. 5/2023 může poplatník zažádat o osvobození placení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vždy dle vyhlášky nebo Zákona o místních poplatcích do 15 dnů ode dne, kdy nastala změna.

O osvobození dle bodu 1 odst. a) je nutno požádat pro každé poplatkové období, tedy kalendářní rok, vždy do 15.1. s doložením, že poplatek je placen jinde, než má poplatník trvalý pobyt.

V případě nesplnění této ohlašovací povinnosti, nárok na osvobození zaniká.

Skládka Proseč
Při předávání objemného odpadu na Překladiště Proseč, o hmotnosti maximálně 200 kg na osobu starší 15 let s trvalým pobytem v obci nebo vlastníkem rekreačního objektu v obci, je nutné mít s sebou platný občanský průkaz s trvalým pobytem v obci a doklad o zaplacení poplatku za odpad na daný kalendářní rok.

Poplatek za psa

Zastupitelstvo města Lučany nad Nisou na svém zasedání dne 23. listopadu 2023 schválilo usnesením č. 139/2023 místní poplatek ze psů. Poplatek za jednoho psa je výši 150,- Kč a za 2. a dalšího 300,- Kč a 50,- Kč (držitel je osoba starší 65 let) za 2. a dalšího 200,-Kč.

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.

(Obecně závazná vyhláška č. právního předpisu 2/2023 – účinnost od 1.1. 2024)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu,
  • bezhotovostním převodem na číslo účtu 963 239 399/0800, pod variabilním symbolem 1341, do textu uvést jméno majitele psa.

Obecně závazné vyhlášky jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách města Lučany nad Nisou (www.lucany.cz) – Úřad-Vyhlášky.