Lučany nad Nisou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Místní poplatky

Rok 2022 a 2023

Poplatek za odvoz odpadu

Zastupitelstvo města Lučany nad Nisou  na svém zasedání dne 21. října 2021 schválilo usnesením č. 148/2021 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek je ve výši 800,- Kč za poplatníka na kalendářní rok.

Poplatek je splatný ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 15. březnado 15. září příslušného kalendářního roku.

(Obecně závazná vyhláška č. 2/2021)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu,
  • bezhotovostním  převodem na číslo účtu 963 239 399/0800, pod variabilním  symbolem 1345, do textu uvést  jméno majitele objektu (plátce poplatku).

OSVOBOZENÍ od placení poplatku

Dle Čl. 7 Vyhlášky č. 2/2021 může poplatník zažádat o osvobození placení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vždy dle vyhlášky nebo Zákona o místních poplatcích do 15 dnů ode dne, kdy nastala změna.

O osvobození dle bodu 1 odst. a) je nutno požádat pro každé poplatkové období, tedy kalendářní rok, vždy do 15.1. s doložením, že poplatek je placen jinde, než má poplatník trvalý pobyt.

V případě nesplnění této ohlašovací povinnosti, nárok na osvobození zaniká.

Skládka Proseč
Při předávání objemného odpadu na Překladiště Proseč, o hmotnosti maximálně 200 kg na osobu starší 15 let s trvalým pobytem v obci nebo vlastníkem rekreačního objektu v obci,  je nutné mít s sebou platný občanský průkaz s trvalým pobytem v obci a doklad o zaplacení poplatku za odpad na daný kalendářní rok.

Poplatek za psa

Zastupitelstvo města Lučany nad Nisou na svém zasedání dne 21. listopadu 2019 schválilo usnesením č. 190/2019 místní poplatek ze psů. Poplatek za psa je výši  150,- Kč  a 50,- Kč (držitel je osoba starší 65 let).

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.

(Obecně závazná vyhláška č. 2/2019)

Poplatek lze uhradit:

  • hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu,
  • bezhotovostním  převodem na číslo účtu 963 239 399/0800, pod variabilním  symbolem 1341, do textu uvést jméno  majitele psa.

Obecně závazné vyhlášky jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách města Lučany nad Nisou (www.lucany.cz) - Úřad - Vyhlášky.